Letzte Änderung: 16. Februar 2017

Schule des Polnischen Rechts an der Humboldt-Universität zu Berlin

 Semesterplan


 

Unterricht freitags von 16.30-20.00 Uhr, samstags 9.30-13.00 Uhr, R. E 14

 


Prawo handlowe/ Handelsrecht

Prowadzący

Data

Raum

Wprowadzenie do polskiego prawa handlowego (pojęcie przedsiębiorcy, firma,

przedstawicielstwo (prokura),  rejestr handlowy), Ogólne zagadnienia prawa spółek/

Einführung in das polnische Handels- und Gesellschaftsrecht

(Unternehmerbegriff, Firma, Vertretung (Prokura), Handelsregister); Allgemeine

Einführung in das Gesellschaftsrecht

Dr Lidia Siwik

28./29.04.

 E 14

Spółka akcyjna, łączenie, podział i przekształcanie spółek /

Aktiengesellschaft, Umwandlungsrecht

Dr Piotr M. Wiórek

12./13.05.

 E 14

Prawo upadłościowe i restrukturyzyjne/

Insolvenz- und Restrukturierungsrecht

Dr Piotr M. Wiórek

9./10.06.

 E 14

Spółka z o.o./ Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Dr Marcin Podleś

30./1.07.

 E 14

Spółki osobowe/ Personengesellschaften

Dr Marcin Podleś

7./8.07.

 E 14

Czynności handlowe/ Handelsgeschäfte  

Dr Marcin Podleś

14./15.07.

 E 14

Schriftliche / mündliche Prüfung

Dr Marcin Podleś

14./15.07.

 E 14