Direkt zum InhaltDirekt zur SucheDirekt zur Navigation
▼ Zielgruppen ▼

Humboldt-Universität zu Berlin - Prof. Dr. Anna-Bettina Kaiser

Dominik Rennert

Research Assistant

Contact

E-mail: dominik.rennert@rewi.hu-berlin.de
Phone: + 49 (0)30 2093-3477
Office: Altes Palais, Room 422